GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: Thôn 3 Xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Email:  hth-huongson-mnsonlong@edu.viettel.vn

Điện thoại:0961121227

 

1. Mô hình hoạt động: .

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên  có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn,  trong đó hơn 87,2% có trình độ đại học, 12,8% trình độ trung cấp, có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề nghiệp, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong các trường mầm non, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

Tiếp tục tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong dạy học”, đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên;      

 Tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ trong trường mầm non. Nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ. Đảm bảo các điều kiện đáp ứng việc huy động trẻ đến trường và giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;

        Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác “Tôn tạo cảnh quan, xây dựng vườn trường, sân chơi an toàn giao thông, môi trường giáo dục trong nhóm, lớp và ngoài trời”; Tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ, chú trọng giáo dục hình thành các thói quen phù hợp với độ tuổi của trẻ, với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và yêu cầu của xã hội hiện đại.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong các trường mầm non, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

Tiếp tục tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong dạy học”, đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên;      

 Tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ trong trường mầm non. Nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ. Đảm bảo các điều kiện đáp ứng việc huy động trẻ đến trường và giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;

        Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác “Tôn tạo cảnh quan, xây dựng vườn trường, sân chơi an toàn giao thông, môi trường giáo dục trong nhóm, lớp và ngoài trời”; Tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ, chú trọng giáo dục hình thành các thói quen phù hợp với độ tuổi của trẻ, với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và yêu cầu của xã hội hiện đại.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện cho học sinh về đưc, trí, thẩm mỹ, kết hợp giáo dục rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục "lấy trẻ làm trung tâm", qua các hoạt động trong ngày của trẻ

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
 Tích cực đổi mới phương pháp học và chơi, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động 
- Tổ chức 100% trẻ được bán trú tại trường, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động giáo dục " Lấy trẻ làm trung tâm"
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu đá bóng, thi chơi kéo co... biểu diễn văn nghệ trong các buổi hoạt động tập thể các ngày hội trong năm
 

Ban giám hiệu Trường Mầm non Sơn Long