Cơ sở vật chất của nhà trường năm 2018-2019

 

            Trường Mầm non Sơn Long có tổng diện tích 3156.2m2, bình quân 25m2/trẻ, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Toàn trường có 04 phòng học và 10 phòng chức năng, trong đó: 01 văn phòng, 01 phòng hiệu trưởng, 01 phòng phó hiệu trưởng, 01 phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, 01, phòng ngủ; 01 phòng hành chính quản trị, 01 phòng y tế, 01 phòng nhân viên, 01 phòng bảo vệ, thường trực, 01 bếp ăn. Các phòng học và các phòng chức năng được xây dựng kiên cố và bán kiên cố, đảm bảo an toàn cho trẻ học và chơi . Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

             Nhà trường có khuôn viên tường xây kiên cố,  có cổng trường, biển tên trường phù hợp đảm bảo an toàn cho trẻ

             Có sân chơi vận động,  có  vườn cổ tích, có vườn, cây ăn quả, vườn rau xây đường đi lối lại phù hợp đẹp mắt

            Nhà trường có đủ nguồn nước sạch phục vụ cho chăm sóc, giáo dục trẻ và hệ thống cống rãnh hợp vệ sinh cụ thể: Có 01 giếng đào đảm bảo hợp vệ sinh, có bồn chứa nước sạch