Trường mầm non Sơn Long, được thành lập năm 1970. Trải qua 48 năm xây dựng và trưởng thành trường đã phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao quý. Từ năm học 2011-2012 đến năm học 2017-2018 trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Tháng 01 năm 2011 trường đã chuyển đổi trường Mầm non bán công sang loại hình trường Mầm non công lập. Tháng 6 năm 2012 trường được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 (Giai đoạn 2012-2017), đến tháng 6 năm 2018 trường tiếp tục đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 kiểm tra lại sau 5 năm giai đoạn 2018- 2023

          Về cơ cấu tổ chức trường Mầm non Sơn Long là trường Mầm non hạng II. Năm học 2018-2019 trường có 04 nhóm, lớp với 126 học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên toàn trường có 13 người (kể cả nhân viên nuôi dưỡng). 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt tỷ lệ 76,9%. Các tổ chức đoàn thể và các Hội đồng trong trường hoạt động vận hành theo đúng chức năng nhiệm vụ và phát huy tốt vai trò trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ hàng năm trong nhà trường.

           Cơ sở vật chất dạy học tương đối đầy đủ, phục vụ tốt công tác chăm sóc, giáo dục. Cảnh quan sư phạm Xanh - Sạch - Đẹp, sân chơi bãi tập phù hợp, khoa học. Phòng học và các phòng chức năng đầy đủ theo yêu cầu chuẩn. Thiết bị dạy học được bổ sung hàng năm tương đối đầy đủ phục vụ tốt công tác chăm sóc trên từng nhóm, lớp.

          Các hoạt động chăm sóc, giáo dục trong nhà trường được tổ chức thực hiện theo chương trình trọng tâm, bám sát các chủ đề trong năm học. Hàng năm chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, các phong trào thi đua trong nhà trường được Phòng GD&ĐT đánh giá xếp loại tốt. Nhiều năm liên tục, trường đạt danh hiệu TTLĐTT