Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • KPKH: khám phá tết lớp 4 tuổi A
  | Trường Mầm non Sơn Long | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH : Thơ " Tết đang vào nhà" Lớp Mẫu giáo 4A
  | Trường Mầm non Sơn Long | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPKH: khám phá cây xanh lớp 4 tuổi A
  | Trường Mầm non Sơn Long | 0 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bài giảng khám phá xã hội: Trò chuyện tìm hiểu tết cổ truyền- lớp mg 4 tuổi B
  | Trường Mầm non Sơn Long | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH : Truyện Cua bò ngang lớp 4 tuổi A
  | Trường Mầm non Sơn Long | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPKH: Một số con vật nuôi trong gia đình lớp 4 Tuổi A
  | Trường Mầm non Sơn Long | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Khám phá khoa học những con vật sống dưới nước lớp 4 tuổi B
  | Trường Mầm non Sơn Long | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng Tìm hiểu động vật nuôi trong gia đình lớp mẫu giáo 4 tuổi B
  | Trường Mầm non Sơn Long | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVT: Số 4 Tiết 1 Lớp mẫu giáo 4A
  | Trường Mầm non Sơn Long | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng tìm hiểu một số nghề quen thuộc ở địa phương lớp 4 tuổi B
  | Trường Mầm non Sơn Long | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH : Thơ " Cái bát xinh xinh" Lớp 4A
  | Trường Mầm non Sơn Long | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Làm quen với toán: Nhận biết số 3 lớp mẫu giáo 4A
  | Trường Mầm non Sơn Long | 11 lượt tải | 1 file đính kèm