Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • KPKH: Cây xanh quanh bé - 4 tuổi A
  | Trường Mầm non Sơn Long | 48 lượt tải | 0 file đính kèm
 • LQVH Chuyện : "Cáo, thỏ và gà trống ". Lớp mẫu giáo 4 tuôi A
  | Trường Mầm non Sơn Long | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVT: Tách nhóm 4 đối tượng thành 2 phần khác nhau lớp 4 tuổi A
  | Trường Mầm non Sơn Long | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPKH: Trò chuyện về một số con vật trong gia đình 4 tuổi A
  | Trường Mầm non Sơn Long | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hoạt động chiều.Dạy kỹ năng sống .Lớp 4 tuổi B
  | Trường Mầm non Sơn Long | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPKH: Trò chuyện về chú bộ đội 4A
  | Trường Mầm non Sơn Long | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH: thơ " Bố em là bộ đội" Lớp mẫu giáo 4 tuổi B
  | Trường Mầm non Sơn Long | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH: Thơ "Chiếc cầu mới"
  | Trường Mầm non Sơn Long | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án thơ: Bé làm bao nhiêu nghề. Lớp 4TA
  | Trường Mầm non Sơn Long | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPKH: Trò chuyện nghề bác sỹ
  | Trường Mầm non Sơn Long | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
  4A
 • LQVH : Thơ " Đi bừa" Lớp 4 Tuổi B
  | Trường Mầm non Sơn Long | 45 lượt tải | 1 file đính kèm
 • kpkh: Trò chuyện về nghề nông dân. Lớp mẫu giáo 4 Tuổi B
  | Trường Mầm non Sơn Long | 42 lượt tải | 1 file đính kèm