Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • Giáo án KPXH: Trò chuyện tìm hiểu các bộ phận trên cơ thể
  | Trường Mầm non Sơn Long | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH : Truyện Lớp 5B
  | Trường Mầm non Sơn Long | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPKH: Côn trùng và các loại chim đáng yêu. Lớp 5B
  | Trường Mầm non Sơn Long | 51 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Khám phá đại dịch covi19 Lớp 5B
  | Trường Mầm non Sơn Long | 51 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Dạy kỹ năng sống Lớp 5B
  | Trường Mầm non Sơn Long | 51 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPXH: Trò chuyện về nghề nông. Lớp 5A
  | Trường Mầm non Sơn Long | 79 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thơ: Làm bác Sỹ
  | Trường Mầm non Sơn Long | 65 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPKH: Trò cuyện ngề bác sỹ
  | Trường Mầm non Sơn Long | 51 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Làm quen chữ cai e, ê
  | Trường Mầm non Sơn Long | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Làm quen với toán: Nhận biết trên dưới trước sau phải trái của bản thân 5B
  | Trường Mầm non Sơn Long | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPXH: Tìm hiểu con vật nuôi trong gia đình
  | Trường Mầm non Sơn Long | 97 lượt tải | 1 file đính kèm
  LỚP 5 TUÔI
 • KPXH: Trò chuyện về nghề nông
  | Trường Mầm non Sơn Long | 92 lượt tải | 0 file đính kèm