Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
  • Văn kiện nghị quyết TƯ 8 K XI về đổi mới căn bản toàn diện GD Đt-van-kien-nghi-quyet-tu-8-k-xi-ve-doi-moi-can-ban-toan-dien-gd-dt-10148692.html
    | 357 lượt tải | 1 file đính kèm
    Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạoA- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN1- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng ...