Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • Kiểm điểm ĐV cuối năm-kiem-diem-dv-cuoi-nam-10148703.html
  | 298 lượt tải | 1 file đính kèm
  1- Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống1.1 Về tư tưởng chính trị:* Về khuyết điểm-  Việc giám sát cán bộ Đảng viên giáo viên thực hiện Nghị Quyết đôi khi không chặt chẽ, chưa thường xuyên,- Trong đấu tranh phê bình và tự phê bình nhiều khi chưa ...
 • ĐÁNH GIÁ GV THEO CHUẨN-danh-gia-gv-theo-chuan-10148684.html
  | 284 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD – ĐT HƯƠNG SƠN PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊNTRƯỜNG MN SƠN LONG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2013 -2014Họ và tên giáo ...
 • ĐÁNH GIÁ GV THEO CHUẨN-danh-gia-gv-theo-chuan-10148682.html
  | 298 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD – ĐT HƯƠNG SƠN PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊNTRƯỜNG MN SƠN LONG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2013 -2014Họ và tên giáo ...