Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 11/05/22  Tin tức - Sự kiện  2815
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 595/KH-SGDĐT ngày 07/4/2022 của Sở GD&ĐT; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 11/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn. Sáng ngày 11/5/2022, ...
 03/11/21  Tin tức - Sự kiện  3935
Thực hiện Văn bản số 6919/UBND – VX2 ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh, Lời kêu gọi của UBMTTQ huyện ngày 19/10/2021 về việc hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 và Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, chiểu ngày 02/11/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn đã tổ chức phát động quyên ...